ارسال سخنرانی ( sending speech video)

از طریق فرم زیر سخنرانی خود را پیوست کنید. (جهت آموزش تهیه ویدئو لطفا کلیک کنید)

عنوان سخنرانی خود را وارد کنید (Enter the title of your Speech)

سخنرانی خود را پیوست کنید (Attach your Speech)

تصویر کپچا