ارسال مقاله پوستری (Submit Poster Paper)

از طریق فرم زیر مقاله پوستری خود را پیوست کنید. (جهت دریافت قالب مقالات پوستری کنفرانس کلیک کنید).

عنوان مقاله پوستری خود را وارد کنید (Enter the title of your poster paper)

پوستر خود را پیوست کنید (Attach your Poster)

تصویر کپچا