سخن دبیر همایش (Remarks of the Secretary)

سخن دبیر همایش

ناحیۀ فرهنگی جنوب شرق ایران، شامل استان‌های امروزی سیستان‌وبلوچستان، کرمان، هرمزگان و بخش‌هایی از استان خراسان‌‌ جنوبی، از دوران پیش‌ازتاریخ تاکنون همواره همچون مرکز فرهنگی مهمی، دارندۀ نشانه‌های تلفیق و ترکیب فرهنگ‌ها و تمدن‌های مناطق غربی‌تر خود (میانرودان)، مناطق شرقی‌تر خود (تمدن درۀ سند) و دورتر، در آسیای میانه، نماد ارتباطات گستردۀ درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است و نقش مؤثر و برجسته‌ای در رشد و گسترش فرهنگ و تمدن بشری در فلات ایران داشته است. همایش بین‌المللی باستان‌شناسی جنوب‌شرق ایران از اقدامات برجسته برای معرفی و بازشناسیِ فرهنگ باستان‌شناختی این ناحیۀ مهم تاریخی است و تاکنون در دو دوره برگزار شده است: اولین دوره در زاهدان (اردیبهشت‌ماه 1380) و دومین دوره در دانشگاه جیرفت (آذرماه 1396). و اینک دانشگاه زابل، در مقام قطب علمی منطقه، در صدد است سومین دورۀ این همایش را با توجه به پتانسیل بالای استان سیستان‌وبلوچستان و نواحی همجوار، در زمینۀ باستان‌شناسی و حجم فراوان برنامه‌های ملی و بین‌المللی که هرساله در منطقه انجام شده و می‌شود، در آذرماه 1400 به صورت بین‌المللی با همکاری دانشگاه‌ها و موسسات ملی و بین‌المللی برگزار نماید. بی‌تردید برگزاری بین‌المللی این همایش گامی بزرگ در جهت گسترش دیپلماسی علمی و شناخت بیشتر تاریخ و فرهنگ منطقه خواهد بود.

رضا ناصری

 

About the conference

There has always been an important cultural center from prehistoric times in the cultural region of southeastern Iran, including the present-day provinces of Sistan and Baluchestan, Kerman, Hormozgan, and parts of South Khorasan province, where features signs of integration and a combination of their western, eastern, and further cultures and civilizations, respectively in the Mesopotamia, the Indus Valley, and Central Asia. This symbolizes extensive intra-regional and trans-regional connections. The region has reflected an effective and prominent role in the growth and development of human culture and civilization on the Iranian plateau. The International Conferences on Archeology of Southeastern Iran has been a prominent event in introducing and recognizing the archaeological culture of this important historical area and have been held in two periods: the first in Zahedan (May 2001) and the second in Jiroft University (December 2017). Considering A large volume of national and international programs have been done every year in the region in the field of archeology reflecting the high potential of Sistan and Baluchestan province and neighboring areas, now the University of Zabol, as one of the significant scientific centers of the region, intends to hold the third conference. It has been planned to be internationally held in December 2021 in cooperation with national and international universities and institutions. Undoubtedly with its global audience, holding this conference will be a big step towards the development of scientific diplomacy and further understanding of the history and culture of the region

Reza Naseri