دسته بندی: درباره سیستان

0

معرفی سیستان

منطقه (دشت) سیستان واقع در شمال استان سیستان و بلوچستان شامل پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز است. این منطقه 15197 کیلومتر مربع وسعت دارد و جمعیت آن بیش از 400 هزار...